هیئت های استانی
متن ها
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

سبکهای مختلف کمانگیری روی اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 17 تیر 1395 .:. بازدید : 521 .:. نظرات : 0
چون کار بقفل و بند تقدیر افتد   از جیب خرد کلید تدبیر افتد
آرش گهرم ولی چو برگردد بخت     در معرکه پیکان و پر از تیر افتد

 

از آن خوانند آرش را کمانگیر      که از آمل* بمرو انداخت یک تیر
ترا زیبد نه آرش را سواری         که صدفرسنگ بگذشتی ز ساری

موضوع : سبکهای مختلف کمانگیری روی اسب
سبکهای مختلف کمانگیری روی اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 31 خرداد 1394 .:. بازدید : 1068 .:. نظرات : 0

سبکهای مختلف کمانگیری

1:تک شوت یا سینگل شوت 

2:دوشوت یا دبل شوت

3:چند شوت یا سریال شوت 

4:کاباک

5:موگو

6:ماساهی

7:مملوک


موضوع : سبکهای مختلف کمانگیری روی اسب
سایت سوارکاران کشور سایت سوارکاران کشور