هیئت های استانی
متن ها
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

عکس از اسبهای زیبا
نویسنده : admin .:. تاریخ : 29 تیر 1394 .:. بازدید : 1526 .:. نظرات : 0

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.info

عکس اسب های زیبا – عکس اسب خارجی


نژادهای متفاوت اسبها
نویسنده : admin .:. تاریخ : 25 تیر 1394 .:. بازدید : 916 .:. نظرات : 0

تژادهای متفاوت اسبها


موضوع : درباره اسبها
نحوه خواندن داغ اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 10 تیر 1394 .:. بازدید : 2245 .:. نظرات : 0

رنگهای متفاوت در اسبها:

 

رنگهای ساده:

 

-رنگ سیاه(Black Colour)

-رنگ سفید(White Color)

-رنگ موشی( Grullo Colour)

-رنگ سمند(Dun Colour)

-رنگ کرنگ(chestnut Colour)

-رنگ کهر(Bay Colour)

 

رنگهای مخلوط :

-رنگ نیله یا خاکستری(Gray colour)

-رنگ گلگون(Palomino colour)

 

رنگهای مرکب:

-رنگ ابلق(Parti colour)

-رنگ قزل(Roan colour)

-رنگ اپالوسا(Appaloosa Colour)

-رنگ پینتو(Pinto Colour)


موضوع : درباره اسبها
تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران باستان
نویسنده : admin .:. تاریخ : 3 تیر 1394 .:. بازدید : 1025 .:. نظرات : 0

651-226میلادی ,ساسانیان


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران باستان
نویسنده : admin .:. تاریخ : 3 تیر 1394 .:. بازدید : 874 .:. نظرات : 0

248پیش از میلاد -226 پس از میلاد, پارتیان


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
تاریخچه کمانگیری روی اسب ایران باستان
نویسنده : admin .:. تاریخ : 3 تیر 1394 .:. بازدید : 1085 .:. نظرات : 0

330-550 پیش از میلاد , هخامنشیان


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
تاریخچه کمانگیری روی اسب ایران باستان
نویسنده : admin .:. تاریخ : 3 تیر 1394 .:. بازدید : 1025 .:. نظرات : 0

612-800 پیش از میلاد دوره ایلامی نو


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
کمانگیری روی اسب در ایران باستان
نویسنده : admin .:. تاریخ : 3 تیر 1394 .:. بازدید : 842 .:. نظرات : 0

کمانگیری روی اسب در ایران باستان

800-1500 پیش از میلاد دوره ایلامی میانه


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
تاریخچه کمانگیری روی اسب ایران
نویسنده : admin .:. تاریخ : 2 تیر 1394 .:. بازدید : 1071 .:. نظرات : 0

تاریخ کمانگیری در ایران باستان و دلایلی مبنی بر ریشه داشتن این ورزش در سرزمین ایران


موضوع : تاریخچه کمانگیری روی اسب در ایران
سایت سوارکاران کشور سایت سوارکاران کشور